eat

V1

V2 - Past Simple

V3 - Past Participle

eat
[i:t]
ate
[et]
eaten
['i:tn]
їсти

Приклади речень для дієслів eat, ate, eaten

She eats a healthy breakfast every morning. Вона їсть здоровий сніданок кожного ранку.

He ate a delicious meal at the restaurant last night. Він з'їв смачну страву у ресторані минулої ночі.

They have eaten all the cookies. Вони з'їли все печиво.

З аудіоозвучкою і прикладами

Пройшовши цей онлайн курс від проєкту eXamen.com.ua, ти вивчиш англійські неправильні дієслова (irregular verbs) починаючи з рівня A1 і закінчуючи B2.