sleep

V1

V2 - Past Simple

V3 - Past Participle

sleep
[sli:p]
slept
[slept]
slept
[slept]
спати

Приклади речень для дієслів sleep, slept, slept

I sleep for eight hours every night. Я сплю вісім годин кожної ночі.

She slept peacefully through the night. Вона спала мирно протягом ночі.

They have slept in this hotel before. Вони спали в цьому готелі раніше.

З аудіоозвучкою і прикладами

Пройшовши цей онлайн курс від проєкту eXamen.com.ua, ти вивчиш англійські неправильні дієслова (irregular verbs) починаючи з рівня A1 і закінчуючи B2.