write

V1

V2 - Past Simple

V3 - Past Participle

write
[raɪt]
wrote
[rəut]
written
['rɪt(ə)n]
писати

Приклади речень для дієслів write, wrote, written

I write in my journal every day. Я пишу в своєму щоденнику кожен день.

She wrote a beautiful poem for her friend. Вона написала прекрасну вірш для свого друга.

His novel has been written and published. Його роман був написаний і опублікований.

З аудіоозвучкою і прикладами

Пройшовши цей онлайн курс від проєкту eXamen.com.ua, ти вивчиш англійські неправильні дієслова (irregular verbs) починаючи з рівня A1 і закінчуючи B2.